สอนการใช้งาน ปฏิทิน & Calendat โปรแกรม Outlook
Thailand Outlook Email

ปฏิทิน ของ Outlook

การใช้งาน Outlook Calendar

Outlook 2010 & 2013

- วิธีตั้งนัดหมายบนปฏิทิน Event ตามวัน-เวลาที่กำหนด [2010 & 2013]
- วิธีการเชิญเพื่อนเข้าร่วม Event ที่ตั้งไว้ผ่านปฏิทินออนไลน์ [2010 & 2013]
- วิธี Delete Event ที่บันทึกไว้บนปฏิทิน [2010 & 2013] 

Outlook Mac

 

- วิธีตั้งนัดหมายบนปฏิทิน Event ตามวัน-เวลาที่กำหนด [Outlook Mac]
- วิธีการเชิญเพื่อนร่วมงานเข้าร่วม Event ที่ตั้งไว้ผ่านปฏิทินออนไลน์ [Outlook Mac]
- วิธี Delete Event ที่บันทึกไว้บนปฏิทิน [Outlook Mac]- วิธีตั้ง Calendar Alert ตามวันที่นัดหมาย [Outlook Mac]
- การตั้งค่า Event บนปฏิทิน สำหรับกิจวัตรประจำวันที่ต้องทำทุกเดือน [Outlook Mac]

Outlook 2007

 

- วิธีตั้งนัดหมายบนปฏิทิน Event ตามวัน-เวลาที่กำหนด [Outlook 2007]
- วิธีการเชิญเพื่อนเข้าร่วม Event ที่ตั้งไว้ผ่านปฏิทินออนไลน์ [Outlook 2007]
- วิธี Delete Event ที่บันทึกไว้บนปฏิทิน [Outlook 2007]- วิธีตั้ง Calendar Alert ตามวันที่นัดหมาย [Outlook 2007]
- การตั้งค่า Event บนปฏิทิน สำหรับกิจวัตรประจำวันที่ต้องทำทุกเดือน [Outlook 2007]

อีเมล์บริษัท อีเมล์องค์กร และ ธุรกิจ สอนโปรแกรม Outlook สอนโปรแกรม Thunderbird สอนใช้งาน Samsung  และ มือถือ Android สอนมือถือ iphone ipad

 

ฉันรักโปรแกรม Outlook ที่สุดในสามโลก
Mail Server Thailand
ปฏิทิน Outlook Reviewed by ธนเดช on . ดูทันสมัย ใช้คำอธิบายเข้าใจง่าย Rating: 5.0
อีเมล์บริษัท
ลิขสิทธ์เผยแผ่ เพื่อให้ความรู้การใช้งานโปรแกรม Outlook สร้างโดยผู้ให้บริการ Mail Server, TechnologyLand.co.th